ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เคียงเดือน วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558

ช่วงหัวค่ำวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558  หลังจากดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าไปไม่นาน ดวงจันทร์เป็นเสี้ยวบางๆ อยู่เคียงข้างดาวเคราะห์สว่างเด่นมาก 2 ดวง คือ ดาวศุกร์ และดาวพฤหัสบดี อีกครั้งที่ทั้ง 3  ดวง  ปรากฏใกล้กันอยู่สูงใกล้ขอบฟ้าทางทิศตะวันตก  โดยที่ ดาวศุกร์อยู่สูงสุด ดาวพฤหัสบดีอยู่ต่ำกว่าและเยื้องไปทางทิศเหนือ ส่วนดวงจันทร์อยู่ล่างสุดหันส่วนเว้าไปหาดาวศุกร์ ดังนั้น ภาพที่ปรากฏบนท้องฟ้าจึงดูคล้ายคนยิ้ม มุมปากด้านซ้ายยกสูงไปทางดาวพฤหัสบดี ซึ่งแตกต่างจากในอดีต วันที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2551 ที่ดาวศุกร์ และดาวพฤหัสบดี อยู่สูงเยื้องขึ้นไปจากปลายเสี้ยวทั้งสองของดวงจันทร์พอดีดูคล้ายคนยิ้ม หรือ พระจันทร์ยิ้ม

การชมดาวเคราะห์เคียงดวงจันทร์ หรือ พระจันทร์ยิ้ม วันเสาร์ที่ 18 กรกฎคม 2558 ในครั้งนี้ ต้องรีบดูหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าตะวันตกไปใหม่ๆ ทันที เนื่องจากเป็นวันข้างขึ้น 2-3 ค่ำ ดวงจันทร์อยู่ทางตะวันออกของดวงอาทิตย์ไม่มากนัก เมื่อดวงอาทิตย์ลับฟ้า ดวงจันทร์สูงจากขอบฟ้าตะวันตกราว 20 องศา และลับฟ้าประมาณ 20.00 น. เท่านั้น

เรียบเรียงข้อมูลวิชาการโดย อ.สุพจน์ นิธินันทน์ (ภาพจากโปรแกรม Starry Night)