ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2558

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัดสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 เนื่องในวันเข้าพรรษา รวมปิดบริการ เป็นเวลา 2 วัน ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้บริการตามปกติ แจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน