ขอเชิญร่วมการแข่งขันเรือ ป๊อบ ป๊อบ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในชื่องาน “Light and Life : แสงกับชีวิต”ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2558 และได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ จัดให้มีการแข่งขันเรือ ป๊อบ ป๊อบในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 นี้ด้วย

การแข่งขันเรือ ป๊อบ ป๊อบ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ครั้งนี้ จัดขึ้นสำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าแข่งขันประดิษฐ์เรือ ป๊อบ ป๊อบ และประลองความเร็ว โดยไม่จำกัดอายุ และไม่มีค่าสมัคร โดยสมัครเข้าแข่งขันได้ทั้งผู้ที่ผ่านการอบรม และไม่ผ่านการอบรม กำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2558 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าแข่งขัน ด้วยการดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.sciplanet.org และนำส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข 0 2392 0508 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 1773, 0 2392 0508 และ 0 2392 5951 – 5 ต่อ 2019 และ 2027 หรือโทร. 08 1819 3040

ดาวน์โหลดใบสมัครการแข่งขันเรือ ป๊อบ ป๊อบ