ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา งดการแสดงท้องฟ้าจำลองวันที่ 19 เมษายน 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา งดการแสดงท้องฟ้าจำลองทุกรอบในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นกับระบบฉายดาว ส่วนนิทรรศการอื่น ๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เวลา 09:00-16:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก

Due to a recent technical issue, all the star shows today (Apr 19th) are canceled. All exhibitions operate from 9AM to 4PM as usual. Sorry for the inconvenience.