ร่วมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ Pride Month จัดโปรโมชั่นเดือนมิถุนายน คู่รัก LGBTQ+ ซื้อบัตรชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ซื้อ 1 แถม 1

ยอมรับความแตกต่าง แต่ไม่แตกแยก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ Pride Month จัดโปรโมชั่นเดือนมิถุนายน คู่รัก LGBTQ+ ซื้อบัตรชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ซื้อ1 แถม 1 เฉพาะวันเสาร์ที่ 11, 18 และ 25 มิถุนายน 2565

เงื่อนไข

  • เป็นคู่รัก LGBTQ+
  • มาเที่ยวเป็นคู่
  • สิ่งของที่แสดงความเป็นคู่ เช่น เสื้อคู่ รองเท้าคู่ เครื่องแต่งกายสีเดียวกัน เป็นต้น

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า