ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

ในปี 2565 นี้ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี ค.ศ. 2022 เป็นปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ International Year of Basic Sciences for Sustainable Development 2022 (IYBSSD 2022) โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐานต่อการดำรงชีวิตและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2573

โดยมีองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นทั้ง 2 แห่ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

 • กิจกรรมปฏิบัติการรู้จักตัวเรา 
 • กำหมุนมหาสนุก
 • กิจกรรมมหัศจรรย์ความเร็วลวงตา
 • Basic Robot
 • Camp Water filter
 • มหัศจรรย์วงล้อสีรุ้งล่องหน
 • เปลวเทียนในท้องทะเล
 • ไฟฟ้าจากน้ำ   
 • Slime Sea
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์  

และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดง Science Show บนเวทีกลางเพื่อให้ผู้รับบริการได้เพลิดเพลิน ร่วมสนุกกับเกมและกิจกรรมตอบคำถามวิทยาศาสตร์เพื่อชิงรางวัลอีมากมาย 

หมายเหตุ ผู้รับบริการสามารถซื้อบัตรเข้าชมนิทรรศการตามปกติและสามารถร่วมกิจกรรมพิเศษฟรี! 20 กิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ร่วมกิจกรรมฟรี

 • พืชจอมงับ
 • มหัศจรรย์กบตัวน้อย
 • ผลึกเกลือจอมพลัง

จึงขอเชิญท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.