ขอแสดงความยินดีกับ กศน.เขตลาดพร้าว และ กศน.เขตห้วยขวาง ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับโครงงาน “เครื่องปั๊มน้ำมอเตอร์บรัชเลส (brushless) จากไดชาร์จเก่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และโครงงาน “เก้าอี้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์” จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต