สัมผัสที่ปลายลิ้น แมลงวันรับรสได้อย่างไร

คนเรามีอวัยวะเรียกว่า ลิ้น ที่มีต่อมรับรสของสารเคมีจากอาหารทำให้เรารับรสชาติ เปรี้ยว หวาน เค็ม ขมและอูมามิได้ โดยความสำคัญของการรับรู้ สามารถบอกได้ว่าอาหารแบบไหนกินได้แบบไหนกินไม่ได้ เพื่อป้องกันอันตรายจากอาหาร ซึ่งรสชาติจะถูกแปลสัญญาณการรับรู้เป็นชนิดของสารอาหาร เราจึงเลือกอาหารให้ตอบสนองต่อความต้องการและไม่ต้องการของร่างกายได้ ความสามารถนี้สัตว์ขาปล้องอย่างแมลงวันก็มีสัมผัสเช่นเดียวกับมนุษย์ ที่มีลิ้นเพื่อรับรส เพียงแต่ว่าแมลงวันมีตำแหน่งและลักษณะของลิ้นแตกต่างกั

แมลงวันเป็นแมลงที่มีปีกคู่เดียว (Diptera) เป็นสัตว์ขาปล้อง (Phylum Arthropoda) คนส่วนใหญ่มักจะมองว่าเป็นสัตว์ที่สกปรก พบได้บริเวณที่มีซากพืช ซากสัตว์ หรือขยะที่เป็นเศษอาหารต่าง ๆ ซึ่งแมลงวันนั้นสามารถรับรสชาติได้เช่นเดียวกับมนุษย์ โดยมีประสาทสัมผัสรับรส (Chemoreceptor) ทำให้แมลงวันรู้รสชาติของอาหาร แต่ว่าแมลงวันมีเส้นขน (Gustatory sensilla) ที่มีหน้าที่ในการรับรส ซึ่งตรงบริเวณปลายขนจะมีลักษณะเป็นรูกลวง เพื่อรับรสอาหารที่เป็นของเหลว ซึ่งภายในเส้นขนก็จะมีเซลล์ประสาทที่เป็นตัวรับสัญญาณ (Receptors) จากตัวกระตุ้นภายนอก ในที่นี้คืออาหาร และส่วนใหญ่จะพบเส้นขนบริเวณต่อไปนี้

ขา (Legs)

ขา (Legs) เมื่อแมลงวันเจออาหาร มันจะบินไปเกาะและมักจะเดินไปมารอบ ๆ อาหาร โดยขาที่เกาะอยู่ของมันนั้นมีขนนี้ขึ้นอยู่ ซึ่งเป็นอวัยวะแรกที่ได้สัมผัสอาหารและรับรู้รสชาติ ซึ่งมันจะตรวจสอบก่อนที่จะกิน ว่าอาหารเหล่านั้นสามารถกินได้ไหม หรือรสชาติเป็นที่พอใจที่จะกินไหม

ริมฝีปาก (Labellum)

ริมฝีปาก (Labellum) เป็นส่วนที่อยู่ปลายสุดของปาก (Proboscis) มีลักษณะเป็นกลีบ 2 กลีบ มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ และมีเส้นขนเช่นเดียวกัน ระหว่างกลีบก็จะมีลักษณะเป็นท่อไว้กินอาหาร หากพอใจในรสชาติ จะยื่นปากออกมาโดยให้ริมฝีปากกดและดูดซับของเหลวผ่านท่อปาก (Pharynx)

สุดท้ายแล้วแมลงวันก็ยังคงเป็นพาหะนำโรคหลาย ๆ โรคผ่านอาหารที่เรากิน เพราะด้วยพฤติกรรมการกินของมัน ถ้าไม่มีการป้องกันอาหารบนโต๊ะของคุณ ก็เป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจให้แมลงวันเข้าหา การที่หละหลวมกับสุขอนามัยของอาหารมากเกินไปก็อาจจะเป็นใบผ่านทางให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรง ซึ่งอาจจะส่งผลเสียกับร่างกายของเราได้

อ้างอิง