ค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ

ค่ายกลางวัน 20 วัน (จันทร์ – ศุกร์) เพื่อให้เยาวชนที่ร่วมโครงการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์และมีทักษะขั้นพื้นฐานในการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ เช่น เทนนิส เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำและคีตมวยไทยเพื่อสุขภาพพร้อมกับทัศนศึกษานอกสถานที่ 1 วัน

 • รับสมัครเด็กอายุระหว่าง 6 – 12 ปี (นับปี พ.ศ. เกิดระหว่างปี 2554 – 2560)
 • ค่าลงทะเบียนคนละ 6,000 บาท
 • เปิดรับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2566
 • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sciplanet.org

วันที่จัดกิจกรรม

วันที่ 3 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2566

สถานที่จัดกิจกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอายุ  6 –  12 ปี (นับปี พ.ศ. เกิดระหว่างปี  2554 – 2560)
 • เอกสารการรับสมัครประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาสูติบัตรของผู้สมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ shorturl.at/psE59 พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร (สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาสูติบัตร อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • แอดไลน์กลุ่มค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพคลิก กลุ่มไลน์ค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ สำหรับมือถือ หรือสำหรับคอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสมัครและคุณสมบัติตามเงื่อนไข และแจ้งผลผ่านไลน์กลุ่มค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ ภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัคร
 • ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วน ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ผ่านทางช่องทางไลน์กลุ่มค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2566 หลังจากได้รับแจ้งยืนยันคุณสมบัติถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและส่งหลักฐานการชำระผ่านไลน์กลุ่มค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระผ่าน QR Code ดาวน์โหลด QR Code ชำระเงิน
 • โอนชำระเงินธนาคารกรุงไทย สาขาเอกมัย
  • ชื่อบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ค่าลงทะเบียน)
  • เลขที่บัญชี 970 – 6 – 00068 – 2
 • ชำระเงินสด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ฝ่ายการเงิน ชั้น 10 อาคาร 4 

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบตามกำหนดและทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดหรือส่งเอกสารอันเป็นเท็จ
 • โปรดเตรียมไฟล์เอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร อย่างใดอย่างหนึ่ง) ไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดส่ง (Upload) ในส่วนท้ายของแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เท่านั้น โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เอกสารค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ

 • กำหนดการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมวันที่ 20 มีนาคม 2566