ประกาศวันหยุด เดือนพฤษภาคม 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) และศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปิดให้บริการในวันที่

  • 4 พฤษภาคม 2566      วันฉัตรมงคล
  • 5 พฤษภาคม 2566      วันหยุดพิเศษ
  • 14 พฤษภาคม 2566    วันเลือกตั้ง
  • 17 พฤษภาคม 2566    วันพืชมงคล

เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดพิเศษตามประกาศคณะรัฐมนตรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะปิดให้บริการในวันดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน