การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ปี 2566

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ปี 2566

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ (โซนกรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชิงเงินรางวัลรวม 67,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตรทีมชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สมัครออนไลน์ได้ทาง t.ly/QMK_ ตั้งแต่วันนี้ – 3 กรกฎาคม 2566

เมื่อสมัครผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ทีมผู้สมัครต้องนำส่งหลักฐานการสมัคร ซึ่งประกอบด้วย

 • ใบสมัคร
  • ชื่อโครงงาน
  • ข้อมูลทีมที่เข้าร่วมโครงการ (นักศึกษา กศน., ครูที่ปรึกษา และสถานศึกษา)
  • ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงาน
  • การลงนามรับรองคุณสมบัติจากผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัด
 • เล่มรายงานโครงงานละ 3 เล่ม

โดยส่งเอกสารทั้งหมดมายัง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) 928 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น.

กำหนดการประกวด

 • ประกาศรายชื่อโครงงาน (รอบคัดกรอง) 7 กรกฎาคม 2566
 • นำเสนอผลงานและตอบคำถาม 15 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศผลรางวัล 15 กรกฎาคม 2566

สอบถามรายละเอียด/ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ:

 • นางสาวจุฬวดี สุทธิประภา โทรศัพท์: 0 2392 5951 – 5 ต่อ 1800
 • นางสาวนันทิชา ม่วงปาน โทรศัพท์: 0 2392 5951 – 5 ต่อ 1802

#sciplanet #SCEEnviProject2023

เอกสารการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ปี 2566
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กำหนดการประกวดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักเกณฑ์โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เอกสารการสมัครร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับการนำเสนอการประกวดโครงงานด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม