ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ

การเล่นเครื่องร่อนเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันเครื่องบินเล็ก โดยเครื่องร่อนสามารถสร้างได้ด้วยตนเองจากวัสดุนานาชนิด เช่น กระดาษ ไม้ โฟม หรือวัสดุผสมอื่นๆ ซึ่งให้ทั้งความสนุกเพลิดเพลิน ได้ความรู้เรื่องอากาศพลศาสตร์ ฟิสิกส์และอากาศยาน ตลอดจนเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการพัฒนาสู่การเล่นเครื่องบินเล็กได้

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการเล่นเครื่องร่อนก่อนก้าวไปสู่การเล่นเครื่องบินเล็กลักษณะต่างๆ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือขึ้นเพื่อเตรียมตัวครูและนักเรียนที่จะเข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน

วันที่จัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566

วันที่รับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566

วันที่ชำระเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566

สถานที่จัดกิจกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

คนละ 500 บาท

หลักฐานการสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

ช่องทางการชำระเงิน

  • ชำระผ่าน QR Code ดาวน์โหลด QR Code ชำระเงิน
  • โอนชำระเงินธนาคารกรุงไทย สาขาเอกมัย ชื่อบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ค่าลงทะเบียน) เลขที่บัญชี 970 – 6 – 00068 – 2

ขั้นตอนการสมัคร 

หมายเหตุ

หากมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีจำนวนไม่ถึงครึ่งของจำนวนที่รับสมัคร งดการอบรมและคืนเงินค่าลงทะเบียน