ภาพข่าวกิจกรรม Fun Fossil ย้อนเวลาหาอดีต ปี 3

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Fun fossil#3

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Fun fossil#3 เมื่อวันที่ 10 – 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา สนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้ทั้งความรู้และของที่ระลึกกลับบ้าน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมกับเรา แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า 

Message us