ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนเมษายน 2567

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนเมษายน 2567 ดังนี้

  • 6 เมษายน 2567 วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  • 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชย วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  • 12 เมษายน 2567 วันหยุดราชการ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
  • 13 – 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
  • 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์