กำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม ประจำปีงบประมาณ 2566

เดือนภาพยนตร์เต็มโดม
ปี พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)
ตุลาคมโคโคมง : ผจญภัยในอวกาศ (Cocomong : A Space Adventure)
พฤศจิกายนภาพยนตร์ Science Film เรื่องเคว้งคว้างไปกับขยะอวกาศ (My life as a piece of space debris x zenith)
ธันวาคมมหัศจรรย์แห่งจักรวาล (Two small pieces of glass)
ปี พ.ศ. 2566 (มกราคม 2566 - กันยายน 2566)
มกราคมขอบฟ้าแห่งใหม่ (New horizons)
กุมภาพันธ์มหัศจรรย์แห่งออโรร่า (Experience the Aurora)
มีนาคมกลับไปดวงจันทร์กันเถอะ (Back to the Moon for Good)
เมษายนจากโลกสู่จักรวาล (From Earth to the Universe)
พฤษภาคมจักรวาลอันเกรี้ยวกราด (Violent Universe )
มิถุนายนโคโคมง : ผจญภัยในอวกาศ (Cocomong : A Space Adventure)
กรกฎาคมกว่าจะบินได้ (Flight Adventures)
สิงหาคม มหัศจรรย์แห่งออโรร่า (Experience the Aurora)
กันยายนขอบฟ้าแห่งใหม่ (New horizons)