รายการภาพยนตร์เต็มโดม ประจำปีงบประมาณ 2567

เดือนภาพยนตร์เต็มโดม
ปี พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566)
ตุลาคมโคโคมง : ผจญภัยในอวกาศ (Cocomong : A Space Adventure)
พฤศจิกายนกว่าจะบินได้ (Flight Adventures)
ธันวาคมจักรวาลอันเกรี้ยวกราด (Violent Universe )
ปี พ.ศ. 2567 (มกราคม 2567 - กันยายน 2567)
มกราคมขอบฟ้าแห่งใหม่ (New horizons)
กุมภาพันธ์มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)
มีนาคมกลับไปดวงจันทร์กันเถอะ (Back to the Moon for Good)
เมษายนจากโลกสู่จักรวาล (From Earth to the Universe)
พฤษภาคมจักรวาลอันเกรี้ยวกราด (Violent Universe )
มิถุนายนกว่าจะบินได้ (Flight Adventures)
กรกฎาคมมหัศจรรย์แห่งจักรวาล (Two small pieces of glass)
สิงหาคม มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)
กันยายนขอบฟ้าแห่งใหม่ (New horizons)
Message us