กำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม ประจำปี 2563

เดือนภาพยนตร์เต็มโดม
มกราคมขอบฟ้าแห่งใหม่ (New Horizons)
กุมภาพันธ์มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)
มีนาคมกลับไปดวงจันทร์กันเถอะ (Back to the Moon for Good)
เมษายนอุกกาบาตถล่มโลก (Impact Earth)
พฤษภาคมจักรวาลอันเกรี้ยวกราด (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)
มิถุนายนกว่าจะบินได้ (Flight Adventures)
กรกฎาคมขอบฟ้าแห่งใหม่ (New Horizons)
สิงหาคมมหัศจรรย์แห่งจักรวาล (TWO SMALL PIECES OF GLASS)
กันยายนจากโลกสู่จักรวาล (From Earth to the Universe)
ตุลาคมโคโคมง ผจญภัยในอวกาศ (COCOMONG A Space Adventure)
พฤศจิกายนกลับไปดวงจันทร์กันเถอะ (Back to the Moon for Good)
ธันวาคมจักรวาลอันเกรี้ยวกราด (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)