เชิญร่วมกิจกรรมฟรี!!! ในเทศกาลชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (NIGHT AT THE MUSEUM 2017) วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จัดกิจกรรมส่งท้ายปี พ.ศ. 2560 ด้วยเทศกาลชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ 2560 (NIGHT AT THE MUSEUM 2017) โดยเปิดให้เข้าชมฟรี ในวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 17.30 – 21.30 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เพื่อขยายโอกาสในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชมการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์และอวกาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับประชาชนทั่วไป

เทศกาลชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ 2560 (NIGHT AT THE MUSEUM 2017) ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้เข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และอาคารโลกใต้น้ำ ชมการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลากหลาย อาทิ รถพลังยาง จรวดหลอด หุนยนต์แสนสนุก หิ่งห้อยน้อยเรืองแสง เป็นต้น ผู้ชมร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เปิดการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ รอบละ 280 ที่นั่ง จำนวน 3 รอบ/ วัน (18.00 น./ 19.00 น./ 20.00 น.) ติดต่อรับบัตรสำรองที่นั่งเข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพได้ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ของแต่ละวัน ณ เคาน์เตอร์ 3 ด้านหน้าอาคาร 2 (อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์) สอบถามข้อมูล โทร. 0 2391 0544, 0 2392 1773 และ 08 9501 3085 ในเวลาราชการ

หมายเหตุ : วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2560 ช่วงเวลาทำการ (09.00 – 16.30 น.) จำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติ