กิจกรรมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night at Science Center for Education (15 – 16 ธ.ค. 2560)

กิจกรรมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night at Science Center for Education (15 - 16 ธ.ค. 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมในเทศกาลชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night at The Museum 2017) ในหัวข้อ “Night at Science Center for Education” โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี และร่วมกิจกรรมฟรี ในวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 17.30 – 21.30 น. เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนได้เข้าชม และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ นอกเวลาทำการปกติ

“Night at Science Center for Education” ในครั้งนี้ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลายรูปแบบ ได้แก่ การเข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และอาคารโลกใต้น้ำ การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ ผ่านการชมการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ซึ่งเปิดบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถร่วมกิจกรรมการทดลองและเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการได้ ชมภาพกิจกรรมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night at Science Center for Education (15 – 16 ธ.ค. 2560)