ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขยายเวลาปิดบริการอาคารโลกใต้น้ำ

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้แจ้งปิดบริการอาคารโลกใต้น้ำ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและจัดทำข้อมูลนิทรรศการใหม่

ในการนี้ มีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดบริการอาคารโลกใต้น้ำ โดยมีกำหนดเปิดบริการ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จึงประกาศเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้