ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจใฝ่รู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเยาวชนระดับเด็กเล็ก จึงจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็กขึ้น แบ่งการประกวดเป็นระดับอนุบาล 2-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะต้องนำเสนอโครงงานรอบสุดท้าย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก
เปิดรับโครงงาน (ใบสมัครพร้อมเล่มโครงงานที่สมบูรณ์ 3 เล่ม)วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ปิดรับโครงงานวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
แจ้งผลการคัดเลือกรอบแรก (ระดับละ 10 ทีม)วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
นำเสนอโครงงานรอบสุดท้าย ระดับอนุบาล 2-3วันที่ 3 สิงหาคม 2561
นำเสนอโครงงานรอบสุดท้าย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3วันที่ 4 สิงหาคม 2561
มอบรางวัลและเกียรติบัตรวันที่ 5 สิงหาคม 2561

ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก โดยดาวน์โหลดเอกสารโครงการได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง ส่งโครงงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้น 6 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โทร. 0 2392 5951 – 7 ต่อ 1601 โทรสาร. 0 2391 0522

เอกสารประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก