ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมในงาน “รักชาติ เฟสติวัล รักเธอประเทศไทย” ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (วันที่ 6 – 10 มิ.ย. 2561)

ตามที่ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ได้จัดงาน “รักชาติ เฟสติวัล รักเธอประเทศไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิ.ย. พ.ศ. 2561 ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ได้ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการและกิจกรรม โดยนำความรู้ในการการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 3S ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยใน ยุค 4.0 ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งานได้ ทั้งด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว มาเผยแพร่และให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมกิจกรรม พร้อมรับของที่ระลึก ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ชมภาพกิจกรรมในงาน “รักชาติ เฟสติวัล รักเธอประเทศไทย”