นิทรรศการไดโนเสาร์ (Dinosaur exhibition)

นิทรรศการไดโนเสาร์ เป็นนิทรรศการถาวร จัดแสดงที่ชั้น 2 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงเนื้อหาวิชาการเกี่ยวกับ การกำเนิดโลก กระบวนการภายในโลก วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต กำเนิดซากดึกดำบรรพ์ สิ่งมีชีวิตโดดเด่นในแต่ละยุค พฤติกรรมของไดโนเสาร์ การสำรวจไดโนเสาร์ในประเทศไทย การทำงานเพื่ออนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ สัตว์และพืชร่วมยุคไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิต สิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการตัวเองให้ดำรงชีวิตอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน และผนังทางเดินแสดงภาพไดโนเสาร์ไทยทั้ง 12 ชนิด

สถานที่จัดแสดง : ชั้น 2 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ


เปิดประตูสู่โลกล้านปี กับนิทรรศการไดโนเสาร์  ศึกษาและเรียนรู้ความเป็นมาของโลกเราในอดีต

โซนที่ 1 : รู้จักโลก รู้จักตัวเอง
ย้อนเวลากลับไปตั้งแต่ช่วงที่โลกถือกำเนิด เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลก และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในยุคสมัยต่าง ๆ

โซนที่ 2 : โลกไดโนเสาร์
เรียนรู้เกี่ยวกับยุคสมัยที่ไดโนเสาร์ครองโลก ได้แก่ ยุคไทรแอสซิก ยุคจูแรสซิก และยุคครีเทเชียส

โซนที่ 3 : มหัศจรรย์ไดโนเสาร์
ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์ แหล่งที่อยู่อาศัย สรีระ พฤติกรรม และการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์


โซนที่ 4 : ไดโนเสาร์ไทย
พบกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยหลากหลายชนิด

โซนที่ 5 : พืชและสัตว์ร่วมยุค
พบกับตัวอย่างสิ่งมีชีวิตบางชนิดจากยุคดึกดำบรรพ์ที่มีวิวัฒนาการสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดจนถึงปัจจุบัน