นิทรรศการเมืองเด็ก (Kids city exhibition)

Zone 1 : Small world (โลกใบจิ๋ว)

 • ชวนน้องๆ มารู้จักกับเพื่อนนานาชาติ บนปราสาทหลังน้อย
 • สัมผัสประสบการณ์การแต่งกายนานาชาติ
 • ฟังนิทานเรื่อง “โลกของเรา”
 • invite children to know friends international, on the little castle
 • the experience of international dress
 • listen to the “small world”

Zone 2 : Fun Forest (ป่าแสนสนุก)

 • เที่ยวเล่นป่าแสนสนุก พร้อมรู้จักสัตว์ป่านานาชาติ
 • แอบฟังเสียงสัตว์ป่า
 • ดูวงจรชีวิตสัตว์ใต้ดิน
 • ฟังนิทานเรื่อง “บ้านของสัตว์ป่า” และเรื่อง “น้ำฝนมาจากไหน”
 • Play wild fun and as wildlife
 • I hear wildlife
 • View lifecycle underground animals
 • Listen to the story  “Home of the Wildlife” and “Rain comes from”

Zone 3 : Downtown (หมู่บ้านเด็กดี)

 • สัมผัสเมืองเด็กสุดสดใส ให้เด็กๆ ได้สวมบทบาทต่างๆ เช่น พนักงานรับส่งพัสดุ พนักงานเก็บเงิน ซื้อของในซุปเปอร์มาเก็ต ฯลฯ ซึ่งแฝงไปด้วยความรู้วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆที่แตกต่างกันไป
 • ฟังนิทานเรื่อง “สุนัขกับเงา” และเรื่อง “ทำไม…ถึงปวดฟัน”
 • The city’s vibrant touch Children to role like your dentist, staff courier, cashier shopping at the supermarket, etc.
 • The underlying science knowledge to different aspects.
 • Listen to the story “Dog and shadow” and “Why toothache”

Zone 4 : Young Scientist Club (ชมรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว)

 • สโมสรทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก ให้เด็กๆได้มีโอกาสทดลองวิทยาศาสตร์และเรียนรู้เรื่องแม่เหล็กและแสง
 • ฟังนิทานเรื่อง “นักวิทยาศาสตร์”
 • Science experiments for kids club Give kids a chance science experiments and learn about magnetic  sound and light
 • Listen to the story “Scientists”

Zone 5 : Kid Cineplex (โรงภาพยนตร์)

 • มุมวิทยาศาสตร์ที่ให้เด็กๆ สนุกกับการเล่นเแสง สี และเงา นิทรรศการภาพติดตา และภาพลวงตา
 • ชมละครวิทยาศาสตร์แนวบูรณาการ จัดแสดงตามโปรแกรมที่กำหนด
 • ฟังนิทานเรื่อง “การ์ตูน”
 • The science that the children enjoy the play of light and shadow persistent delusions and exhibition
 • Creativity and knowledge of theater for children
 • Listen to the story “cartoons”

Zone 6 : Art & Play corner (ศิลปะหรรษา)

 • ลานสนามเด็กเล่น เสริมสร้างทักษะพัฒนาการทางด้านร่างกาย
 • มุมศิลปะ ให้เด็กๆ ได้จินตนาการวาดรูปและระบายสีเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
 • ฟังนิทานเรื่อง “ประโยชน์ของการเล่น”
 • Covered Playground Strengthen physical development skills.
 • Corner of art for children to draw and paint fantasy strengthens creativity
 • Listen to the story “The benefits of play”