ผลการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่ามีผู้ได้รับรางวัลสูงสุด 4 อันดับประกอบไปด้วย

  • รางวัลชนะเลิศ โครงงานรถรักการอ่านสู่การประกอบอาชีพ กศน. เขตสวนหลวง
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานตู้ฟักไข่อัตโนมัติอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กศน. เขตราชเทวี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงงานฉากกั้นอเนกประสงค์สู่ความพอเพียง กศน.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
  • รางวัลโครงงานขวัญใจมหาชน โครงงานตู้ฟักไข่อัตโนมัติอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กศน. เขตราชเทวี

หมายเหตุ : ทีมที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมการจัดแสดงผลงานในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ดาวน์โหลดผลการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561