ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่ กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 18 แห่ง สังกัดสำนักงาน กศน. ได้ดำเนินงานจัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นในพื้นที่ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 และได้ส่งทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 รวมจำนวน แห่งละ 2 ทีม เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินการจัดการประกวดฯ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงาน กศน. และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

บัดนี้ การประกวดฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561