ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนกันยายน 2561 เรื่อง “กว่าจะบินได้ (Flight Adventures)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ช่วงแรกของการแสดงท้องฟ้าจำลอง เริ่มด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และต่อด้วยการจัดฉายภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดียในช่วงท้าย (ฉายหลังจากการบรรยายดาว) ทั้งนี้ ให้บริการผู้ชม จำนวน 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง

สำหรับภาพยนตร์เต็มโดม เดือนกันยายน 2561 จัดแสดงเรื่อง “กว่าจะบินได้ (Flight Adventures)” เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การบิน หลายคนคงเคยสงสัยว่า นก…เครื่องบิน บินได้อย่างไร แล้วมนุษย์สามารถบินได้อย่างนั้นหรือไม่ มาร่วมค้นหาคำตอบในการค้นคว้าด้านการบิน และวิวัฒนาการด้านการบินของมนุษย์ ตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์การบิน…ไม่ควรพลาด