ผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ พ.ศ. 2561

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.ได้ดำเนินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ พ.ศ. 2561 ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดขึ้นในงานงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี

บัดนี้ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอประกาศผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ พ.ศ. 2561