ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ตามที่ วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ปิดบริการ ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นเวลา 1 วัน จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน 

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์