กิจกรรมเสวนา เรื่อง “จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค” (วันที่ 11 ต.ค. 2561)

กิจกรรมเสวนา เรื่อง "จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค" (วันที่ 11 ต.ค. 2561)

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้ร่วมกับ สมาคมดาราศาสตร์ไทย จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระบรมวงศานุวงค์ที่สนพระทัยดาราศาสตร์ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาฯ ดังกล่าว

กิจกรรมเสวนา เรื่อง “จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค” ครั้งนี้ มีนายอารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย และนายวรพล ไม้สน รองเลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทย ร่วมเป็นวิทยากร ชมภาพกิจกรรมเสวนา เรื่อง “จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค” (วันที่ 11 ต.ค. 2561)