เชิญชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฟรี!! ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) 2561 (Science Film Festival 2018)

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) 2561 (Science Film Festival 2018)

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัดสำนักงาน กศน. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสถาบันเกอเธ่ โดยร่วมเป็นศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) 2561 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ในปีนี้นำเสนอภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในหัวข้อ การปฏิวัติด้านอาหาร” ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับโภชนาการ และการตอบสนองความต้องการด้านอาหารของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการทดลองที่ผู้ชมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฟรี!! ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) 2561 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ นิทรรศการไดโนเสาร์ ชั้น 2 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบตารางฉายภาพยนตร์ได้ที่ลิ้งดาวน์โหลดด้านล่าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือ โทร. 0 2391 1773 และโทร/โทรสาร. 0 2391 0544 ดาวน์โหลดตารางฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) 2561