นิทรรศการภายในอาคาร

ฐานที่ 1  ผึ้งงานกับเสือโคร่ง

มุ่งเน้นให้เข้าใจถึงการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยใช้สัตว์ 2 ชนิด คือ เสือโคร่งและผึ้งงาน เป็นตัวแทนของการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ เด็ก ๆ จะเรียนรู้ว่า ทำไมเสือโคร่ง จึงออกล่าเหยื่อ แล้วผึ้งงานรู้วิธีหาน้ำหวานได้อย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจว่า สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทั้งพืชและสัตว์ ต่างก็ต้องเชื่อมโยงอาศัยซึ่งกันและกัน จึงจะมีชีวิตอยู่ได้

ฐานที่ 2  ชีวิตในน้ำ

มุ่งเน้นให้รู้จักกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล พร้อมๆ กับความสนุกสนานในเรือดำน้ำ

ฐานที่ 3  เรื่องเล่าจากหยดน้ำ

มุ่งเน้นให้รู้ว่า “น้ำ” มีคุณค่าและความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร เข้าใจถึงความสำคัญของป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำ และปลูกฝังให้เกิดสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมๆ กับความสนุกสนานกับการท่องเที่ยวในตลาดน้ำ

ฐานที่ 4  กินให้ฉลาดและโตเร็ว

มุ่งเน้นให้เด็กๆ มีความรู้และเข้าใจเรื่อง อาหาร 5 หมู่ การเลือกรับประทานอาหาร เพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน และมีสุขภาพแข็งแรง โดยเด็กๆ จะได้สนุกสนานกับการเลือกซื้อวัตถุดิบในการนำไปประกอบอาหารในร้านค้าจำลอง

ฐานที่ 5  รู้จักตนเองและเพื่อน

มุ่งเน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายตัวเอง เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง และทำความรู้จักกับเพื่อนมนุษย์ในภูมิภาคต่างๆ บนโลกใบนี้

ฐานที่ 6  จักรวาลกับยานอวกาศ

มุ่งเน้นให้เด็กๆ รู้จักห้วงอวกาศ ด้วยเรื่องเล่าจากดวงดาวในท้องฟ้า และสนุกกับการจำลองตนเองเป็นมนุษย์อวกาศในยานอวกาศลำใหญ่

ฐานที่ 7  สุขสบายคลายเหนื่อย

มุ่งเน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เบื้องต้น ผ่านการใช้เครื่องผ่อนแรง ที่ช่วยให้มนุษย์ประหยัดพลังงานและเวลา เช่น ใช้รอกเป็นเครื่องทุ่นแรงในการยกน้ำหนัก

ฐานที่ 8  ฝากอะไรไว้ให้โลก

เพื่อให้เด็กๆ มีโอกาสหยุดนิ่งรู้จักคิดสรุปทบทวนความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ โดยมีผู้ปกครองหรือครูช่วยเติมความรู้ใหม่ จากสิ่งที่เด็กกำลังสนใจ ซึ่งความรู้ต่างๆ นั้น ผู้ปกครองหรือครูสามารถค้นคว้าจากหนังสือนานาสาระที่ทางศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ในลักษณะของห้องสมุดก็จะช่วยให้เด็ก มีความรู้กว้างยิ่งขึ้น