เรียนรู้ตามอัธยาศัยกับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 2561

เรียนรู้ตามอัธยาศัยกับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 2561

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสถาบันเกอเธ่ โดยร่วมเป็นศูนย์จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 2561 เพื่อกระตุันความสนใจใฝ่รู้ และเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้ นำเสนอภายใต้แนวคิด “การปฏิวัติด้านอาหาร”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ได้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเผยอิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และคณะจากโรงเรียนเลิศหล้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้มาเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ทั้งส่วนนิทรรศการวิทยาศาสตร์ การแสดงท้องฟ้าจำลอง และได้ร่วมชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ฯ 2561  ชมภาพกิจกรรมเรียนรู้ตามอัธยาศัยกับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 2561