รองเลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยมศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

รองเลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยมศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

 

น.ส.ประดินันท์ สดีวงศ์รองเลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยนางญาณิศา สุขอุดม รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนางตติยา ใจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนพิพิธภัณฑ์ หัวหน้าส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ และนักวิชาการศึกษา ให้การต้อนรับและขอคำปรึกษาในการจัดกิจกรรม

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง  บริรักษ์นิติเกษตร) เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย อยู่ในการกำกับดูแลของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ในฐานะกลุ่มงานหนึ่งของส่วนพิพิธภัณฑ์ มีภารกิจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านสื่อนิทรรศการ และกิจกรรมการศึกษในรูปแบบที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย