เชิญร่วมโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน (Night at the Museum) ในงาน “สนุกวิทย์วันวาน ณ บ้านของเล่น” ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัดสำนักงาน กศน. ในฐานะคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน (Night at the Museum) ในชื่องาน “สนุกวิทย์วันวาน ณ บ้านของเล่น  วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ และเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน อายุ 3 – 5 ปี ในการกำกับดูแลของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาซึ่งได้มีการพัฒนานิทรรศการและกิจกรรมมาโดยตลอด และได้ให้บริการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 25 ปีแล้ว

ในการนี้ ขอเชิญเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนผู้สนใจ มาท่องเที่ยวพร้อมเก็บเกี่ยวความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไปกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลายรูปแบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในงาน “สนุกวิทย์วันวาน ณ บ้านของเล่น” วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2561 ณ ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯสอบถามเพิ่มเติมที่  – ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนฯ โทร. 0 2437 2490  – ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โทร. 0 2391 0544  และ 0 2392 1773 ดาวน์โหลดข่าวโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน (Night at the Museum) ในงาน “สนุกวิทย์วันวาน ณ บ้านของเล่น” ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)