ข้อมูลโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อมูลพื้นฐาน
วันที่ประกวดระดับพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แห่ง
สถานที่ประกวดระดับพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แห่ง
วันที่ประกวดระดับประเทศ20 สิงหาคม 2560
สถานที่ประกวดระดับประเทศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)
งบประมาณ444,000 บาท
ผู้สนับสนุนงบประมาณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
รายละเอียดโครงการhttps://sciplanet.org/content/1675
ผลการประกวดhttps://sciplanet.org/content/2248
พิธีมอบงบประมาณhttps://sciplanet.org/content/1783
การศึกษาดูงานด้านพลังงานภายในประเทศhttps://sciplanet.org/content/2349
วีดิทัศน์สรุปโครงการhttps://youtu.be/uhviESFPhPc
โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ
โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ