ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ ในวันสิ้นปี 2561 และวันขึ้นปีใหม่ 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ ในวันสิ้นปี 2561 และวันขึ้นปีใหม่ 2562

ตามที่ วันสิ้นปี 2561 ตรงกับวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันขึ้นปีใหม่ 2562 ตรงกับวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จะปิดบริการเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นเวลา 2 วัน จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เปิดบริการในวันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561 ตามปกติ

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์