ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนมกราคม 2562 เรื่อง โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ (COCOMONG A Space Adventure)

ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนมกราคม 2562 เรื่อง โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ (COCOMONG A Space  Adventure)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง ซึ่งให้บริการทั้งสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป

ขอต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 ด้วยภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุด ภาพยนตร์เต็มโดมเดือนมกราคม 2562 จัดแสดงเรื่อง โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ (COCOMONG A Space  Adventure) เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจการผจญภัยในอวกาศของเจ้าลิงน้อย “โคโคมง” และเพื่อน ๆ เรามาร่วมติดตามความสนุกสนานในการผจญภัยของ “โคโคมง” กันเถอะ