เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 : Food Science for Kids by “SCE”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัดสำนักงาน กศน. กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด Food Science for Kids by “SCE” ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

ตามที่ องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) เป็นปีแห่งตารางธาตุ (International Year of the Periodic Table of Chemical Elements) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยการบูรณาการความรู้วิชาเคมีกับวิทยาศาสตร์อาหาร ในรูปแบบที่มีความสนุกสนาน ที่เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จากการทดลองด้วยตนเอง เสริมจินตนาการด้านดาราศาสตร์กับการแสดงท้องฟ้าจำลอง ด้วยภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง “โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ (COCOMONG A Space Adventure)” สนุกเรียนรู้กับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลายแห่ง และกิจกรรมเวทีกลาง

ขอเชิญเด็ก ๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด Food Science for Kids by “SCE” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ผู้ใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในอัตราปกติ) ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมที่   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โทร. 0 2391 0544  และ 0 2392 1773  และที่ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) โทร. 0 2437 2490 ดาวน์โหลดข่าวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 : Food Science for Kids by “SCE”