กฟผ. ติดตามการดำเนินการนิทรรศการ “เมืองไฟฟ้า” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

กฟผ. ติดตามการดำเนินการนิทรรศการ "เมืองไฟฟ้า" ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

วันที่ 4 มกราคม 2562 นางตติยา ใจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัดสำนักงาน กศน. และคณะ ได้ให้การต้อนรับ นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ พร้อมด้วยคณะผู้ปฎิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการติดตามผลการดำเนินงานห้องนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า กฟผ. นิทรรศการ “เมืองไฟฟ้า” (Electric City) ซึ่งจัดแสดง ณ ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ คณะผู้ปฎิบัติงานของ กฟผ. ได้เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และชมการแสดงท้องฟ้าจำลองด้วย  เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.30 น. ชมภาพกฟผ. ติดตามการดำเนินการนิทรรศการ “เมืองไฟฟ้า” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา