เชิญร่วมชมผลงานนักศึกษา กศน. ในงานมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. (ONIE Science Project Festival)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัดสำนักงาน กศน. เห็นถึงความสำคัญกับนักศึกษา กศน. และกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ จากการจัดกิจกรรมด้านโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. และประกวดการแสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักศึกษา กศน. ที่ผ่านมา มีผลงานของนักศึกษา กศน. ที่เป็นผลงานที่มีประโยชน์ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำมาประกอบอาชีพได้ จึงควรได้รับการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวฯ ออกสู่สาธารณชน 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษา กศน. ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมผลงานนักศึกษา กศน. ในงานมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. (ONIE Science Project Festival) ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ได้กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. (ONIE Science Project Festival) ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ รอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลดข่าวงานมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. (ONIE Science Project Festival)

เอกสารโครงการมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. (ONIE Science Project Festival)
โครงการมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. (ONIE Science Project Festival)
กำหนดการพิธีเปิดโครงการมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. (ONIE Science Project Festival)
ข้อกำหนดและรายละเอียดการเข้าร่วมแสดงผลงาน
แบบตอบรับร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. (ONIE Science Project Festival) (PDF)
แบบตอบรับร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. (ONIE Science Project Festival) (WORD)
แบบตอบรับเข้าร่วมนำเสนอการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (DOCX)
แบบตอบรับเข้าร่วมนำเสนอการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (PDF)
แบบตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงงานสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ (DOCX)
แบบตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงงานสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ (PDF)
แบบตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ (DOCX)
แบบตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ (PDF)
แบบตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (Best Practice) (WORD)
แบบตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (Best Practice) (PDF)
ที่พักใกล้เคียงสถานที่จัดงาน
แผนผังการจัดงาน
ข้อมูลรายละเอียดการเข้าจัดเตรียมงาน (17 ม.ค 2562)