ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (7 – 8 ตุลาคม 2557 )

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตสำหรับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2557 ครั้งนี้ น้อง ๆ สมาชิกค่ายฯ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม “จุลินทรีย์ก้นครัว” และ “เจาะลึกดาราศาสตร์” เพิ่มด้วยการฝึกกายและใจใน “กายแกร่ง…จิตกล้า…ท้าความสูง” เติมเต็มความรู้ด้านดาราศาสตร์ ด้วยการชมการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง และกิจกรรมดาราศาสตร์ ตลอดเวลา 2 วัน 1 คืน ได้สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครั้งนี้สมาชิกค่ายฯ ต่างก็ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานกลับไปอย่างเต็ม ๆ ติดตามชมภาพกิจกรม ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย