ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอบฟ้าแห่งใหม่ (New Horizons)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ ด้วยการบรรยายให้ความรู้จากนักวิชาการศึกษา และชมการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง

สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เรื่อง ขอบฟ้าแห่งใหม่ (New Horizons) ภาพยนตร์ความยาว 23 นาที นำเสนอเรื่องราวของดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ที่อยู่ในในระบบสุริยะเดียวกับโลกของเรา โดยเราจะพาผู้ชมออกเดินทางข้ามอวกาศไปแตะขอบฟ้าแห่งใหม่ มาสัมผัสความร้อนแรงของดาวศุกร์ ดูดินสีส้มของดาวอังคาร ทดสอบความต้านแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลของดาวพฤหัสบดี และชื่นชมความสวยงามของดาวเสาร์ แล้วเรามาลองคิดกันว่า จะเป็นไปได้หรือไม่?…ที่มนุษย์จะอพยพไปอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ในระบบสุริยะนี้…ภาพยนตร์เต็มโดม เรื่อง ขอบฟ้าแห่งใหม่ (New Horizons) พากย์เสียงภาษาไทย โดย คุณฉันทวิทย์ ธนะเสวี (เต๋อ)