ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ วันมาฆบูชา 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ วันมาฆบูชา 2562

ตามที่ วันมาฆบูชา พ.ศ. 2562 ตรงกับวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จึงปิดบริการในวันดังกล่าว เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นเวลา 1 วัน จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์