ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (30 ก.ย. – 1 ต.ค. 57)

วันที่ 31 กันยายน – 1 ตุลาคม 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 2 นี้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ กิจกรรม “จุลินทรีย์ก้นครัว” ตามด้วย “เจาะลึกดาราศาสตร์” และปิดท้ายด้วย “กายแกร่ง…จิตกล้า… ท้าความสูง” เติมความรู้ด้านดาราศาสตร์ด้วยการแสดงทางท้องฟ้าจำลองและกิจกรรมดาราศาสตร์ ตลอดเวลาการเข้าค่าย 2 วัน 1 คืน ได้สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ติดตามชมภาพกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (30 ก.ย. – 1 ต.ค. 57)