ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม (24 – 25 ก.ย. 57)

ศูนยวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ยินดีต้อนรับสมาชิกค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม น้อง ๆ ได้มาร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมปฏิบัติการ “สนุกกับไทยโชติ”และ “นักสืบพลังงาน” รวมถึง “จุลินทรีย์ก้นครัว” ได้เรียนรู้เรื่องราวทางดาราศาสตร์ผ่านการชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และเกมดาราศาสตร์ และสนุกสนานด้วยการแสดง Science Show และกิจกรรมนันทนาการ ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายฯ