ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนมีนาคม 2562 เรื่อง “อุกกาบาตถล่มโลก” (Impact Earth)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และจัดฉายภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชมได้ 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง

สำหรับภา​พยนตร์เต็มโดม เดือนมีนาคม 2562 นำเสนอเรื่อง “อุกกาบาตถล่มโลก” (Impact Earth) ภาพยนตร์มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสะเก็ดดาวที่ทำให้เกิดแสง เมื่อมีการเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศไม่หมด อาจเหลือบางส่วนตกลงมาถึงพื้นโลก ซึ่งวัตถุนั้น เรียกว่า “อุกกาบาต” (meteorite) นักดาราศาสตร์ประเมินว่า โอกาสที่โลกจะถูกอุกกาบาตพุ่งชนที่รุนแรงถึงขั้นเป็นภัยพินาศทั่วทั้งโลก มีเพียงประมาณหนึ่งครั้งต่อทุก 100,000 ปี ซึ่งในปัจจุบันนี้ องค์กรดาราศาสตร์นานาชาติ เริ่มให้ความสนใจ เฝ้าติดตามสังเกตการณ์และศึกษาเกี่ยวกับอุกกาบาตเหล่านี้มากขึ้น เพราะมันอาจส่งผลกระทบและทำให้เกิดอันตรายต่อโลกของเราในอนาคต