ผอ. ศว. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพร้อมคณะผู้บริหาร ศธ. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558

นายสุรนันท์ ศุภวรรณกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558 และพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ บริเวณสนามด้านหน้า กระทรวงศึกษาธิการ ชมภาพ  ผอ. ศว. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพร้อมคณะผู้บริหาร ศธ. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558