มาเรียนรู้ดาราศาสตร์ภาคภาษาอังกษ กับการแสดงทางท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ

มาเรียนรู้ดาราศาสตร์ภาคภาษาอังกษ กับการแสดงทางท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จัดการแสดงทางท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ บรรยายภาษาอังกฤษ รอบเวลา 12:00 น. ในวันเสาร์ที่ 23 และวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เท่านั้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ในภาคภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชน ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป

การแสดงทางท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษในครั้งนี้ เปิดการแสดงในเวลา 12:00 น. ของวันเสาร์ที่ 23 และวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เท่านั้น ใช้เวลาเข้าชมประมาณ 1 ชั่วโมง โดยเป็นการแสดงทางท้องฟ้าจำลองประกอบการบรรบายเป็นภาษาอังกฤษ และฉายภาพยนตร์เต็มโดม เรื่อง อุกกาบาตถล่มโลก ผู้ชมที่ประสงค์เข้าชมการแสดงทางท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ ซื้อบัตรเข้าชมในราคา บัตรเด็ก 30 บาท และบัตรผู้ใหญ่ 50 บาท ณ จุดจำหน่ายบัตรท้องฟ้าจำลอง ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ในวันบริการดังกล่าว (งดบริการสำรองที่นั่งล่วงหน้า) สำหรับการแสดงทางท้องฟ้าจำลองรอบบรรยายภาษาไทย ยังคงเปิดรอบบริการตามปกติ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 1773 ดาวน์โหลดข่าวมาเรียนรู้ดาราศาสตร์ภาคภาษาอังกษ กับการแสดงทางท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ