คณะครูจากราชอาณาจักรภูฏาณ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา​ (20 มีนาคม 2562)

คณะครูจากราชอาณาจักรภูฏาณ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา​ (20 มีนาคม 2562)

วันที่ 20 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยนางตติยา ใจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากราชอาณาจักรภูฏาณ จำนวน 26 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ในการเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมภาพประกอบข่าวคณะครูจากราชอาณาจักรภูฏาณ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา​ (20 มีนาคม 2562)