ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนเมษายน 2562 เรื่อง มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนเมษายน 2562 เรื่อง มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศโดยนักวิชาการผ่านเครื่องฉายและดาวสื่อมัลติมีเดีย และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง

การแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนเมษายน 2562 เรื่อง มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora) ภาพยนตร์ความยาว 27 นาที นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ “แสงออโรรา” อาจเรียกว่า “แสงเหนือ” หรือ “แสงใต้” ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด ซึ่งเป็นแสงสวยงามหลากสีสันบนท้องฟ้าที่เกิดจากสนามแม่เหล็กโลก ทำหน้าที่ปกป้องสิ่งมีชีวิตในโลกจากลมสุริยะ เราจะพาผู้ชมไปสัมผัสความสวยงามของแสงออโรราในบริเวณคาบสมุทรอาร์คติก เสมือนว่าอยู่ที่ขั้วโลกจริง ๆ  “มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)” เป็นภาพยนตร์ที่เข้าชิงรอบสุดท้ายรางวัล Telly Awards พากษ์เสียงภาษาไทยโดย คุณปิยะวัฒน์ เข็มเพชร (PK)