ภาพกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 (5 – 6 มีนาคม 2558)

มาชมภาพน่ารัก ๆ ของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัว ผ่านกิจกรรมการทดลองหลากหลาย และกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เสริมการเรียนรู้ตามจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย กิจกรรมดังกล่าว มุ่งปลูกฝังให้เด็ก ๆ รักการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในขั้นต่อไป
ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 มีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชนอายุ 6 – 8 ปี จำนวน 30 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2558 ณ นิทรรศการเมืองเด็ก อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาติดตามชมภาพบรรยากาศการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 คลิ๊ก ภาพบรรยากาศการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1